Refresh connection snail

Comunități Vulnerabile

Încă de la înființare, asociația FDP – Protagoniști în Educația a avut intervenții în comunităţi marcate de sărăcie, punând accentul pe acţiuni cu impact pe termen lung, dar şi pe sprijinul imediat pentru a diminua din lipsurile cu care se confruntă

Prin implicare facem diferența!

Sprijinim anual peste 1.400 de persoane dezavantajate, persoane aflate în medii vulnerabile și la risc de sărăcie sau excluziune socială. Intervenția noastră se concretizează prin asigurarea accesului la servicii sociale de bază și suport personalizat (oferirea de consiliere sau produse de bază în funcție de nevoile identificate).

În anul 1999 am sprijinit deschiderea unei grădinițe pentru copiii din satul Iazu (Cojasca, jud. Dâmbovița), răspunzând astfel nevoilor copiilor aflați în risc de abandon școlar, prin activități remediale și non-formale, cât și părinților acestora prin consiliere și informare.

Am acordat o deosebită atenție familiilor care luptă pentru supraviețuire, fără electricitate, căldură sau apă curentă. Sărăcia energetică este un fenomen complex ce implică multiple vulnerabilități și creează obstacole în integrarea socială și profesională a oamenilor. Pe lângă dificultățile în accesul la servicii energetice de bază, familiile vulnerabile locuiesc în condiții precare, au acces redus la servicii de sănătate și sociale, iar copiii și tinerii au o participare deficitară la educație și pe piața muncii.

Printr-o serie de proiecte, care și-au propus să facă primii pași spre eficientizarea energetică în cele mai vulnerabile zone, am identificat soluțiile de reducere a sărăciei energetice, contribuind la îmbunătățirea calității vieții acestor familii care trăiesc în condiții de sărăcie extremă.

IMPACT în Ludești

Un proiect cu impact direct în creșterea accesului la educație al tinerilor din comuna Ludești este acum în derulare: ianuarie 2022 – decembrie 2024

Proiectul „IMPACT Ludești” s-a născut în urma unei analize la nivelul localității Ludești, județul Dâmbovița. Întrucât în comunitatea romilor din localitate au fost identificate o serie de nevoi, alături de partenerul nostru, autoritatea locală din Ludești, ne-am dorit să fim cei care încearcă să îmbunătățească situația acestei comunități. Intervenția noastră reprezintă o premieră în localitate și va constitui un exemplu de bună practică, va inspira și încuraja comunitatea și autoritatea locală să dezvolte noi proiecte educaționale.

Proiecte din comunitățile vulnerabile

Comunități Vulnerabile

S-a facut lumină!

Scop: Îmbunătățirea calității vieții a 27 de familii care trăiesc în condiții de sărăcie extremă. prin dotarea cu panouri solare și sobe precum și activități de instruire a părinților și copiilor privind menținerea igienei personale, importantă acesteia pentru sănătate și pentru prevenirea anumitor boli.

Citește mai mult »

Housing Social

Asigurăm suport și condiții de trai decente pentru persoanele cu dizabilități aflate în situație de risc, până la depășirea acesteia. Ne dorim să îmbunătățim viețile acestor persoane și să îi încurajăm să nu își piardă speranța, demonstrându-le astfel că umanitatea primează și că sprijinul va exista mereu pentru ei.

Începând cu anul 1998 am avut o serie de intervenții pentru persoanele cărora le oferim acces la condiții de trai decente și suport.

Sunt 24 de ani de când ajutăm 34 de tineri, dintre care și copiii acestora, să dezvolte abilități de viață independentă, să fie incluși și susținuți în viața socială.

Scopul programului: Dezvoltarea unor abilități de viață independentă

Obiectivele setate: Program de susținere și incluziune socială pentru 30 de tineri aflați la risc de excluziune socială și copiii lor.

Beneficiari direcți: 23 tineri beneficiari indirecţi, 11 copii minori.

Rezultate obținute

  • Gestiune 4 apartamente sociale care au găzduit 10 tineri aflați în situație de risc și 3 copii ai acestora, plus o familie cu 5 copii (2 adulți + 5 copii)
  • Gestiune 1 locuință protejată „Majilinda” pentru situații de urgență (serviciu social licențiat)
  • Dobândire abilități de viață independentă și educație parentală
  • Atelier protejat (8 tineri proveniți din categorii defavorizate, activitate derulată în parteneriat cu S.C. Proiect Mozaic SRL, întreprinderea socială a asociației). În cadrul atelierului protejat tinerii au reușit să deprindă și să dezvolte abilități de relaționare și comunicare, să învețe să lucreze atât individual, cât și în echipă, să învețe să respecte un program. Atelierul protejat a mai funcționat doar până la declanșarea pandemiei (martie 2020).

Gestiune 4 apartamente sociale care au găzduit 10 tineri aflați în situație de risc și 3 copii ai acestora, plus o familie cu 5 copii (2 adulți + 5 copii)

Gestiune 1 locuință protejată „Majilinda” pentru situații de urgență (serviciu social licențiat)

Dobândire abilități de viață independentă și educație parentală

Atelier protejat (8 tineri proveniți din categorii defavorizate, activitate derulată în parteneriat cu S.C. Proiect Mozaic SRL, întreprinderea socială a asociației). În cadrul atelierului protejat tinerii au reușit să deprindă și să dezvolte abilități de relaționare și comunicare, să învețe să lucreze atât individual, cât și în echipă, să învețe să respecte un program. Atelierul protejat a mai funcționat doar până la declanșarea pandemiei (martie 2020).

Eveniment

In luna ianuarie 2018, 20 dintre acești tineri au avut ocazia să îl întâlnească personal pe Papa Francisc în cadrul unei audiențe private. Tinerii și toți cei care i-au însoțit la această întâlnire au trăit momentul cu uimire, simțindu-se aleși și binecuvântați.

Evenimentul a marcat, de asemenea, 20 de ani de la prima întâlnire cu aceștia, care atunci erau niște copii abandonați în orfelinatele din București. Practic, cu acești tineri asociația noastră a început primul proiect de dezinstituționalizare a copiilor abandonați în Spitalul Victor Babeș și Vidra.

Cum îi ajutăm încă pe aceștia și în prezent?

  • Gestiune 3 apartamente sociale care găzduiesc 4 tineri aflați în situație de risc și 3 copii.
  • Gestiune 1 locuință protejată “Majilinda” pentru situații de urgență (1 tânăr aflat în situație de risc)
  • Oferim suport pentru dobândirea unor abilități de viață independentă și de educație parentală

Gestiune 3 apartamente sociale care găzduiesc 4 tineri aflați în situație de risc și 3 copii

Gestiune 1 locuință protejată „Majilinda” pentru situații de urgență (1 tânăr aflat în situație de risc)

Oferim suport pentru dobândirea unor abilități de viață independentă și de educație parentală

Află cum poti să ajuți

#ImplicareaFaceDiferența