Refresh connection snail

Cine suntem

Childs hand and old hand grandmother. Concept idea of love family protecting children and elderly people grandmother friendship togetherness relationship Two generation.

Valorile noastre

Unicitate

Persoana este în centrul tuturor acțiunilor, iar valoarea ei nu este definită de circumstanțele vieții. Promovăm unicitatea fiecărei persoane și o susținem să își atingă adevăratul potențial

Împreună – a însoți și a ne lăsa însoţiţi

Puterea lui împreună este forța care ne unește pentru a schimba destine

Învățăm din experiențe și valorificăm lecțiile învățate

Prin acces la educație învățăm și evoluăm, valorificând fiecare experiență la potențial maxim

Implicarea stakeholderilor

Favorizăm implicarea tuturor: beneficiarilor, specialistilor, partenerilor, donatorilor, sectorului privat

Misiunea noastră

Promovăm educația și incluziunea socială a celor mai vulnerabile persoane din comunitate și le susținem să devină protagoniștii propriei vieți.

Suntem aici de peste 28 de ani și punem empatia la loc de cinste în activitatea noastră. Lucrăm zi de zi pentru a oferi acces egal la educație și la o copilărie normală pentru copiii defavorizați, cu scopul de a-i încuraja să își construiască o viață autonomă, relații sănătoase și o stimă de sine crescută.

Viziunea noastră

În viziunea noastră, fiecare persoană este unică și își poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată prin accesul la o educație egală și integrarea în comunitate, indiferent de diferențe.

Noi credem că educația schimbă viața, iar prin puterea empatiei ne dorim să dezvoltăm comunități mai sigure, comunități incluzive în care fiecare persoană să aibă dreptul la un viitor mai bun.

Istoria noastră

2022
 • Lansăm proiectul IMPACT Ludești, jud. Dâmbovița finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020, prin “Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

2021
 • Am implinit 25 de ani de la înființare! Am deschis seria evenimentelor dedicate sărbătoririi celor 25 de ani printr-o întâlnire cu Mireille Yoga, membru al centrului social Edimar din Camerun, care din 2002 ajută mii de copii abandonați pe străzile din Camerun;
2020
 • Prin programul „În Stare De Bine” finanțat de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile am derulat proiectul „Egalitate şi echitate prin sport”, al cărui scop a fost promovarea sportului în rândul celor 70 de copii înscrişi în Şcoala Socială Sportivă, menţinerea fetelor în activități sportive, precum și diminuarea atitudinilor discriminatorii;
2019
 • Cu sprijinul ING Bank am derulat proiectul inovativ „S-a făcut lumină!”, care și-a propus îmbunătățirea calității vieții a 27 de familii din Pata Rât, jud. Cluj (Rampa), care trăiesc în condiții de sărăcie extremă prin dotarea cu panouri solare și sobe;
2018
 • Am implementat proiectul „Together we can! Experiences of change and support of families at risk“, principalul scop fiind dezvoltarea abilităților părintești și sporirea stimei de sine în rândul celor 25 de părinți expuși riscului de excludere socială;

3 piloni centrali ai intervenției FDP în comunitate

Prevenirea abandonului școlar pentru copiii din medii vulnerabile

Obiective specifice:

 • Derularea anuală a programului Școala Socială Sportivă în Bucureşti, pentru 115  copii din medii vulnerabile, în colaborare cu instituţii publice din 3 sectoare;
 • Promovarea și susținerea accesului la educaţie pentru copiii din comunităţi defavorizate din mediul rural;
 • Prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor cu CES (cerințe educaționale speciale) prin accesarea serviciilor terapeutice din cadrul centrului de zi WONDER şi prin promovarea incluziunii sociale a elevilor cu CES în şcolile de masă, prin intermediul platformei www.eduacces.ro

Reducerea riscului de excluziune socială pentru copiii/tinerii/familiile provenite din medii dezavantajate

Obiective specifice:

 • Oferirea de terapii specifice pentru copiii cu CES şi părinții acestora, proveniţi din medii vulnerabile;
 • Facilitarea accesului la locuinţă şi servicii de sănătate pentru tinerii seropozitivi;
 • Reducerea sărăciei prin eficientizarea energetică în zonele marginalizate;

Menținerea și extinderea activității de cooperare internațională

Obiective specifice:

 • Furnizarea de echipamente medicale şi de protecţie, în zone defavorizate din mediul rural şi în tabere de refugiaţi, în Liban, Kenia, Myanmar, Kazakhstan;
 • Prevenirea abandonului școlar şi oferirea de activităţi educaţionale şi de incluziune socială pentru copii şi tineri vulnerabili în Liban, Kenya, Myanmar, Kazakhstan.

Susține misiunea FDP

Istoric

2022
 • Lansăm proiectul IMPACT Ludești, jud. Dâmbovița finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020, prin “Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

2021
 • Am implinit 25 de ani de la înființare! Am deschis seria evenimentelor dedicate sărbătoririi celor 25 de ani printr-o întâlnire cu Mireille Yoga, membru al centrului social Edimar din Camerun, care din 2002 ajută mii de copii abandonați pe străzile din Camerun;
2020
 • Prin programul „În Stare De Bine” finanțat de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile am derulat proiectul „Egalitate şi echitate prin sport”, al cărui scop a fost promovarea sportului în rândul celor 70 de copii înscrişi în Şcoala Socială Sportivă, menţinerea fetelor în activități sportive, precum și diminuarea atitudinilor discriminatorii;
2019
 • Cu sprijinul ING Bank am derulat proiectul inovativ „S-a făcut lumină!”, care și-a propus îmbunătățirea calității vieții a 27 de familii din Pata Rât, jud. Cluj (Rampa), care trăiesc în condiții de sărăcie extremă prin dotarea cu panouri solare și sobe;
2018
 • Am implementat proiectul „Together we can! Experiences of change and support of families at risk“, principalul scop fiind dezvoltarea abilităților părintești și sporirea stimei de sine în rândul celor 25 de părinți expuși riscului de excludere socială;
2017
 • Am implementat proiectul Educația – Centrul Schimbării în Comunitate 2017-2021, având ca scop creșterea accesului la educație pentru copii și tineri proveniți din familii dezavantajate, prin crearea unui spațiu comunitar care să deservească la dezvoltarea comunității Pata Rât- Cluj, printr-o intervenție integrată;
2016
 • Am dezvoltat un parteneriat solid, cu un trust media, determinând astfel creșterea vizibilității și dezvoltarea programului Școala Socială Sportivă;
2015
 • Am susţinut 80 de mame tinere din comunități defavorizate, cu activități tip școala părinților, consiliere, cu produse pentru bebeluși în Cluj și Dâmbovița;
2014
 • FDP implementează primul proiect de cooperare internațională „Femei active în comunitate, responsabile în familie” – Creșterea participării femeilor din Betleem și regiunea Hebron, Palestina, la viața socială” ;
2013
 • Am implementat primul proiect de combatere a formelor discriminării, „BEAMS Breaking Down European Attitudes towards Migrant / Minority Stereotypes” ;
2012
 • Se semnează parteneriatul strategic cu Fundația Real Madrid în vederea deschiderii Școlii Sociale Sportive la București;
2011
 • FDP înființează 6 centre regionale care oferă servicii de ocupare în localități urbane (București, Arad, Cluj, Dâmbovița, Olt, Gorj) și 13 centre rurale în comunități din județele Arad și Dâmbovița;
2010
 • FDP începe implementarea a trei proiecte strategice finanțate din Fondul Social European care permit consolidarea intervenției în domeniul ocupării și educației și dezvoltă o nouă direcție, cea a economiei sociale;
2009
 • Experiența FDP în domeniul HIV este recunoscută la nivel internațional și transferată unor specialiști din Kazakhstan în cadrul unui parteneriat cu organizația Maksora;
2008
 • Are loc inaugurarea Centrului de servicii pentru integrarea profesională a adulților și tinerilor în dificultate din Arad;
2007
 • Am demarat, la nivel național, programul de integrare profesională;
 • Punctul de lucru Cluj-Napoca devine filială cu personalitate juridică.
2006
 • Am deshis primele apartamente în care tinerii dezinstituționalizați trăiesc autonom;
2005
 • La Cluj am înfiinţat Centrul de dezvoltare a abilităților de viață independentă pentru tineri – programul „Compania”.
2004
 • Am deschis centrul de zi „Luigi” în București;
2003
 • FDP a iniţiat campania de sensibilizare privind integrarea copiilor dezinstituționalizați în școli, la nivelul a 11 județe;
2002
 • FDP demarează încă un proiect de dezinstituționalizare a copiilor abandonați, mulțumită căruia, alți 7 copii sunt integrați în familii de asistenți maternali.
2001
 • În apropiere de București am deschis a doua casă de tip familial pentru 7 copii abandonați;
 • În București am deschis a treia casă de tip familial pentru 5 copii abandonați.
2000
 • În apropiere de București am deschis prima casă de tip familial pentru 9 copii abandonați;
1999
 • Am început intervenţia în comunitatea de romi din satul Iazu, Cojasca județul Dâmbovița;
1998
 • Cu sprijinul UNICEF am început primul proiect de dezinstituționalizare a copiilor abandonați în Spitalul „Dr. Victor Babeș” și Vidra;
 • Am intervenit în regim de urgență în județul Mureș în favoarea victimelor inundațiilor.
1997
 • Am început programul „Susținere la distanță” în favoarea copiilor de la Centrul ”Sfânta Ecaterina” din București și a familiilor în dificultate din județul Cluj;
1996
 • În parteneriat cu organizația AVSI am restructurat pavilionul pediatric „Casa Doru” din Spitalul”Dr. Victor Babeș”.

#ImplicareaFaceDiferența