Refresh connection snail

WONDER-land, un model de acCES la educație pentru toți copiii

Asociația FDP – Protagoniști în educație, în parteneriat cu 7 școli din București (Școala Gimnazială nr.143, Școala Gimnazială nr 124, Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, Liceul teoretic Dimitrie Bolintineanu, Școala Gimnazială Principesa Margareta, Școala Gimnazială nr. 128 și Școala Gimnazială nr.116) a derulat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 proiectul “WONDER-land, un model de acCES la educație pentru toți copiii”, proiect finanțat de United Way Romania.

Proiectul a avut ca scop prevenirea abandonului şcolar și eliminarea barierelor prin sprijinirea integrării socio-educaţionale a copiilor cu dificultăţi de învăţare în învăţământul de masă. Acest lucru s-a realizat prin dezvoltarea, în cadrul Centrului de zi WONDER, a unui model de incluziune integrat.

Proiectul s-a adresat unui grup de 50 de copii cu cerințe educaționale speciale (CES) și 35 de părinți ai acestora, care au beneficiat de servicii terapeutice de suport (evaluare, logopedie, consiliere, psihoterapie, psihomotricitate), de activități educaționale nonformale cu diferite tematici (art-terapie, terapie prin joc, activitati sportive, activități ecologice și de protecție a mediului), de vizite socio-educaționale în comunitate, în care copiii s-au recreat și au socializat, de servicii de consiliere pentru părinți (Școala Părinților), urmărindu-se prin tot acest parcurs diminuarea discrepanțelor între copiii cu dificultăți de învățare și colegii lor.

Totodată, copiii cu cerințe educaționale speciale care frecventează Centrul Wonder s-au bucurat, alături de alți 240 de copii din școlile partenere, de activități nonformale (Community treasure hunting), bazate pe imagini VR, joc și discuții de grup, activități necesare dezvoltării competențelor sociale menite să crească gradul de incluziune, iar 60 de cadre didactice din aceste școli au fost informate cu privire la problematica CES prin organizarea de cursuri și oferirea de modele de materiale educaționale adaptate.

Copiii cu CES înscriși în Centrul Wonder au fost îndrumați și au participat la activități sportive (dans/ atletism/ fotbal) pornind de la modelul de incluziune prin sport dezvoltat de Școala Socială Sportivă a Asociației FDP-Protagoniști în educație, în care 120 de copii din medii defavorizate sunt menținuți în școală prin participarea la antrenamente de fotbal.

O altă activitate menită să creeze un spațiu de încredere a fost Școala Părinților – un parcurs de psihoeducație parentală, în cadrul căreia ei și-au putut împărtăși experiențele de parenting cu ceilalți părinți, fiind sustinuți să conștientizeze mai mult nevoile propriilor copii și să-și îmbunătățească abilitățile parentale.

Modelul de incluziune implementat în cadrul proiectului a urmărit dezvoltarea unei comunități de specialiști care promovează incluziunea copiilor cu CES, care s-au putut informa și face schimb de experiență prin platforma eduacces.ro. Astfel, Centrul de zi WONDER a devenit un punct de reper și un exemplu de bune practici atât în București, cât și la nivel național.

Despre United Way Romania

United Way România este o fundaţie românească afiliată la United Way Worldwide, SUA, a cărei activitate se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. Acționăm ca un organizator comunitar, prin mobilizarea unei rețele extinse de parteneri din comunitate – ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, donatori și voluntari – să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv. Programele United Way România sprijină anual peste 11.500 de persoane în dificultate, cu susținerea a peste 3.500 de donatori individuali, 40 de donatori majori și peste 100 de companii. (www.unitedway.ro) .

Despre Asociația FDP- Protagoniști în educație

Asociația FDP-Protagoniști în educație a fost înființată acum 26 de ani, având ca misiune promovarea demnității umane a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai propriei vieți. În viziunea FDP, fiecare persoană își poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată.

FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective: prevenirea abandonului școlar pentru copii proveniți din familii defavorizate, reducerea riscului de excluziune pentru familii provenite din medii dezavantajate și facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate a beneficiarilor (www.fdpsr.ro).

 

Proiect realizat cu sprijinul financiar al fundației United Way Romania.

Alte știri

#ImplicareaFaceDiferența