Refresh connection snail

Acces egal la educație și sănătate

Asociația FDP-Protagoniști în educație derulează în perioada 1 noiembrie 2020 – 28 februarie 2020 proiectul“Acces egal la educație și sănătate”. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul se desfasoară în colaborare cu Primăria Cojasca și Școala Primară Iazu (jud. Dâmbovița), dar și cu celelalte instituții publice din comună (dispensarul medical, poliția, biserica).

Scopul proiectului îl constituie promovarea drepturilor fundamentale, formarea de comportamente preventive prin sprijinirea și respectarea dreptului la ocrotirea sănătății și educație pentru cei 3025 de locuitori,într-o comunitate compactă de romi (100%) aflată în satul Iazu, Com. Cojasca, Dâmbovița.

În contextul crizei provocate de pandemia SARS-CoV-2 care a vulnerabilizat suplimentar persoanele aflate în dificultate, comunitatea din Iazu este privată de sprijin pentru măsuri eficiente de limitare a răspândirii Covid-19. Un alt aspect deficitar esteaccesarea dreptului la educatie,lipsa tehnologiei și a internetului, mulți copii aflându-se în imposibilitatea de a avea computere sau tablete și conexiune la  internet, impunându-se identificarea de soluții  potrivite pentru această perioada de restricții.

Proiectul urmărește ca prin activitățile derulate (dotarea cu materiale de protecție personală–măști reutilizabile, igienico-sanitare, derularea unei campanii de informare, dotarea școlii din Iazu cu echipamente IT pentru 427 de copii, crearea unei biblioteci de resurse și instruirea cadrelor didactice) să faciliteze educarea populației și a instituțiilor publice, adaptarea școlii și a profesorilor la situația actuală astfel încât fiecare copil să aiba acces la educație și sănătate.

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operatorde Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului  societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multeinformații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Alte știri

#ImplicareaFaceDiferența