Refresh connection snail

Sport 4 Girls, Sport 4 All

Activități sportive adresate fetelor/copiilor proveniți din medii sociale defavorizate aflate la marginea orașului București

Asociația FDP-Protagoniști în educație a derulat în perioada septembrie 2019-martie 2020 proiectul SPORT 4 GIRLS SPORT 4 ALL, proiect finanțat prin Programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Scopul proiectului a fost acela de a crește accesul fetelor din comunități marginalizate/ rome la activități, derularea de activități sportive (fotbal, handbal, dans) pentru 65 de copii din cartiere mărginașe ale Bucureștiului, copii proveniți din familii aflate la risc de excluziune socială.

În cadrul proiectului au fost organizate 2 evenimente în comunitățile din sector 3 și sector 6. Evenimentele intitulate “SPORT 4 GIRLS SPORT 4 ALL SPORT 4 ROMANIA” au reunit peste 500 de copii care au celebrat prin sport și dans zile cu însemnătate istorică deosebită pentru România (1 Decembrie si 24 ianuarie). Cu sprijinul cadrelor didactice, sloganul a fost ales de copii, promovând în acest mod activitățile sportive, sănătatea, socializarea cu prietenii și creativitatea.

Prin promovarea sportului ca model de dezvoltare fizico-psiho-socială cât și prin implicarea companiilor în randul celor 65 de copii ce dispun de oportunități financiare și materiale reduse, s-a urmărit creșterea participarii fetelor la activitățile sportive, creșterea nivelului de informare si dezvoltare a unei atitudini pozitive față de activitățile sportive adresate copiilor /părinților/ cadrelor didactice și comunității locale.

Proiect finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.instaredebine.ro).

Alte știri

#ImplicareaFaceDiferența